Uddannelse

Jeg har hermed fornøjelsen at præsentere Vegatest uddannelsen for 2021. Uddannelsen er lavet ud fra mere end 30 års erfaring. For certificerede Vegatestere er grundprincipperne de samme, uanset hvor i landet klienten får sin test foretaget. Vi tilbyder, at kommende Vegatestere kan følge os på klinikken i hverdagen, så man kan få mere hjælp til at starte selv. Den samlede Vegatestuddannelse kan hentes som PDF fil.

Hent oversigt over vegatestuddannelsen

Info Introduktionsdag til Vegatest vil blive afholdt den 17. april 2021 kl. 10 - 15.

På seminaret præsenterer vi de muligheder, der er i Vegatest Expert’en. Deltagerne kan blive testet efter ønske. Vi fortæller om grundprincipperne i vegatesten:

  • Biologisk index.
  • %- test.
  • Yin/Yang-test.
  • Fejlsvingninger fra virus og bakterier.
  • Giftstoffer og tungmetaller.

Derudover fortæller vi om erfaringerne med testmetoden og hvorfor vi går ind for en certificering. Seminaret kan bruges til at finde ud af, om du har lyst til at arbejde med denne testmetode, om du vil gå på uddannelsen eller ikke. Du får mulighed for at afprøve testteknikken under vejledning. Seminaret foregår lørdag den 17. april 2021 fra kl. 10-15. Prisen er 1.000,- kr. inkl. materiale. Tilmelding og betaling skal ske senest 14 dage før arrangementet.

Seminaret henvender sig til de behandlere, der ønsker at uddanne sig og arbejde med vegatesten i deres klinik. Seminaret vil indeholde både undervisning og workshop, hvor deltagerne med støtte fra erfarne testere selv kan træne i Vegatestens muligheder. Der lægges vægt på at træne trykteknikken og få overblik over apparatets anvendelsesmuligheder. Det belyses, hvordan vi ser på sygdom, og hvad vi kan gøre for at hjælpe. Det er en forudsætning, at deltagerne har de nødvendige kundskaber i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Seminaret foregår næste gang fredag den 28. maj 2021 kl. 13 - 18, lørdag den 29. maj 2021 kl. 9 - 17 samt søndag den 30. maj kl. 9 - 16.

Efter trin 1 laves der en individuel aftale, hvor terapeuten kommer i praktik 40 timer svarende til cirka 7 dage på klinikken hos Naturterapeuterne på Sofienhøjvej 1. Her følger deltageren vegatesterne i deres arbejde med klienter. Der vil ind imellem være mulighed for at drøfte de enkelte resultater og stille spørgsmål. Dagene vil afslutte med spørgsmål og praktisk at prøve de ting, man har set i løbet af dagen. Det vil ligeledes være muligt, at leje sig ind nogle dage i et rum for at øve sig. Dette sker efter aftale.
Praktikken vil foregå i tidsrummet fra mandag til torsdag fra kl. 9-16

Den kommende vegatester kommer på klinikken i ca. 7 timer eller bliver besøgt på egen klinik af en uddannet vegatester. Der arrangeres med en ny klient. Den kommende vegatester tester klienten og bagefter gives vejledning fra den uddannede vegatester. Vi gennemgår resultatet og eventuelle spørgsmål. Dette er en forpremiere på selve eksamenen, så eventuelle fejl kan nå at blive rettet.

Vil foregå en fredag efter aftale senest en måned før eksamen.

Seminaret foregår på Sofienhøjvej 1, 2300 København S. Materialet fra foregående moduler gennemgås og spørgsmål besvares. Dagen slutter af med den skriftlige prøve, som må bestås for at gå videre. Seminarets anden dag indeholder den praktiske prøve, hvor der bliver arrangeret med en ny klient, som ikke har været testet før. Bestås denne praktiske prøve tilfredsstillende får man sit certifikat. Certificeringen giver mulighed for, at behandleren kan komme med på den skandinaviske henvisningsliste fra Danplus ApS og Naturterapeuterne, hvis man ønsker det. Listen vil blandt andet være at finde på vores hjemmeside. Ved certificeringen forpligter man sig til at deltage i det årlige vegatræf for at følge op på sin uddannelse og møde de andre certificerede testere. Møder man ikke op 2 år i træk, slettes man automatisk af listen, fornyet prøve må da aftales og tages, før certifikatet kan generhverves.

Eksamen for 2021 (trin 4) aftales nærmere.
Materiale og forplejning er inkluderet.

Vegatestuddannelsen købes som en samlet pakke. Pakken indeholder trin 1-4 og prisen er 25.500,- kr. Depositum for uddannelsen er 5.000,- kr., som betales senest 5 uger før uddannelsen påbegyndes. Restbeløbet betales senest 3 uge før trin 1. Hvis uddannelsespakken købes allerede ved deltagelse på trin 0 (introduktions-seminaret, normalpris 1.000,-kr.) medgår Trin 0 gratis i pakken. Der underskrives en uddannelsesaftale ved køb af pakken. Alle trin afholdes min. 1 gang årligt. Uddannelsespakken skal gennemføres inden for 3 år (gyldighedsfrist). Uddannelsen til certificeret Vegatester har en estimeret varighed på 140 timer. Meddelelser om vegatræf vil blive sendt ud til de enkelte certificerede vegatestere, når mødedato er fastlagt. Vegatræffet koster 1.000,-kr. inkl. forplejning og materiale